Đăng nhập
( 0 ) ( 0 vnđ)
Hotline: 1800 - 599939
Hỗ trợ quên mật khẩu

Quy trình hỗ trợ quên mật khẩu:

- Để lấy lại mật khẩu tài khoản đăng nhập của bạn vào Innovahome.vn, bạn click vào Đăng Nhập và chọn Quên mật khẩu

- Bạn nhập địa chỉ Email và click vào thiết lập lại mật khẩu.

Lưu ý: Địa chỉ Email bạn nhập phải chính xác và là địa chỉ mà bạn đã sử dụng để đăng ký thành viên với innovahome.vn, vì chúng tôi sẽ gửi thông tin về mật khẩu mới vào địa chỉ Email mà bạn đăng ký với chúng tôi.TOP