Đăng nhập
( 0 ) ( 0 vnđ)
Hotline: 1800 - 599939
Quyền & trách nhiệm IHC

a. Quyền của Innovahome:

- Có quyền tự doanh, tổ chức và hợp tác thực hiện các dịch vụ, sản phẩm đến các thành viên.

- Tiến hành xây dựng và thay đổi các chính sách, biểu giá, phương thức thanh toán áp dụng cho từng dịch vụ và sản phẩm bên cạnh sự uỷ quyền từ đối tác. Các chính sách này sẽ được công bố trên Innovahome.vn

- Có quyền yêu cầu các đối tác khi tham gia các dịch vụ hay giao thương sản phẩm phải cung cấp đầy đủ và chịu trách nhiệm pháp lý về các thông tin có liên quan đến dịch vụ và sản phẩm tham gia.

- InnovaHome.vn có quyền kiểm tra, xác thực, biên tập lại nội dung thông tin cá nhân của các thành viên, đối tác, nội dung bản tin muốn đăng trước khi công bố chính thức trên trang innovahome.vn

- Innovahome.vn có quyền đơn phương chấm dứt quyền thành viên của các cá nhân và đối tác nếu các cá nhân, đối tác này không thực hiện đầy đủ các trách nhiệm của mình được quy định bởi Innovahome.

- Innovahome.vn có quyền khởi kiện ra Tòa các thành viên, đối tác có những hành vi vi phạm nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của Innovahome.vn cũng như lợi ích hợp pháp của các thành viên, đối tác khác.

- Trong trường hợp có cơ sở chứng minh đối tác, thành viên cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ vi phạm quy chế của Innovahome.vn, vi phạm thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật, thì Innovahome.vn có quyền từ chối, tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ hoặc giao thương sản phẩm và tư cách thành viên.

- Innovahome.vn giữ bản quyền sử dụng các dịch vụ, giao thương sản phẩm và các nội dung trên khác như các ngôn ngữ, biểu tượng, theo luật bản quyền quốc tế và các qui định pháp luật về bảo vệ và sở hữu trí tuệ tại Viêt Nam.

- Không chịu trách nhiệm các lỗi thuộc về nhà sản xuất hay cung ứng dịch vụ .

- Không chịu thiệt hại về những mất mát trong việc trao đổi thông tin của các thành viên qua email hoặc các công cụ khác trên internet.

 

b. Trách nhiệm Innovahome.vn:

- Chịu trách nhiệm xây dựng Innovahome.vn bao gồm một số công việc chính: Nghiên cứu, thiết kế, trang bị trang thiết bị phần cứng, phần mềm, kết nối internet ... Xây dựng các chính sách phục vụ cho các dịch vụ và giao thương sản phẩm và phục vụ cho hoạt động của Innovahome.vn trong phạm vi pháp luật cho phép.

- Sẽ tiến hành triển khai hợp tác trong xây dựng hệ thống dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Innovahome.vn

- Chịu trách nhiệm định hướng, xây dựng và bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin, nghiệp vụ thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế cũng như những tin tức liên quan đến hoạt động của Innovahome.vn.

- Có trách nhiệm xúc tiến và quảng bá hình ảnh Innovahome.vn trong nước và quốc tế, góp phần mở rộng và kết nối, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm đối tác và phát triển thị trường, cũng như thành viên tham gia Innovahome.vn.

- Cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động của Innovahome.vn và khắc phục nếu có các sự cố kỹ thuật, nhân sự, biến động xã hội, thiên tai nằm ngoài khả năng  kiểm soát là những khả năng bất khả kháng mà gây thiệt hại cho các thành viên thì Innovahome.vn không phải chiụ trách nhiệm liên đới.

- Chịu trách nhiệm tư vấn cho các thành viên trong quá trình tham gia giao dịch. Đặc biệt là áp dụng chức năng thanh toán trực tuyến.

 

* Liên hệ: Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào xin vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của Innovahome.vn:

Sàn Giao dịch Thương mại điện tử Innovahome.vn

Công ty TNHH INNOVA HOME

330 Đường Lãnh Binh Thăng, phường 11, quận 11, Tp. Hồ chí Minh

Điện thoại hỗ trợ:1800-599 939

E-mail: hotro@innovahome.vn

TOP