Đăng nhập
( 0 ) ( 0 vnđ)
Hotline: 1800 - 599939
Qui định bảo hành

Hiện tại Innovahome.vn chưa thực hiện giao dịch thương mại trên website. Khi dịch vụ giao dịch thương mại trên website được tiến hành, Innovahome.vn sẽ thông báo những qui định về bảo hành.

Trong bất cứ trường hợp nào, Innovahome.vn khuyến khích bạn nên tham khảo trực tiếp qui định bảo hành của đơn vị cung cấp sản phẩm. Bạn có thể vào trang “đối tác”, chọn nhà cung cấp muốn tham khảo thông tin và click vào đường dẫn đến website của đơn vị cung cấp. Tại đây, bạn có thể dễ dàng tham khảo các qui định bảo hành của đơn vị cung cấp sản phẩm.

 

TOP