Đăng nhập
( 0 ) ( 0 vnđ)
Hotline: 1800 - 599939
Quyền & trách nhiệm hội viên

a. Quyền các thành viên, người truy cập:

- Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng. Để được vào sử dụng các dịch vụ và giao dịch của mình trên Innovahome.vn

- Thành viên sẽ được nhân viên của Innovahome.vn hỗ trợ để sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Innovahome.vn

- Thành viên có quyền góp ý cho Innovahome.vn, trong quá trình hoạt động, các kiến nghị và góp ý được gửi bằng thư, fax, hoặc email.

- Thành viên sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi do Innovahome.vn và các đối tác thứ ba cung cấp. Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên Innovahome.vn

b. Trách nhiệm thành viên và người truy cập:

- Thành viên muốn tham gia các hoạt động mua bán trên trang Innovahome.vn phải từ 18 tuổi trở lên.

-Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, về lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Innovahome.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

- Cam kết những thông tin cung cấp và những thông tin đăng tải, trên Innovahome.vn là chính xác và hoàn chỉnh, phù hợp với những qui định hiện hành của pháp luật. đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên Innovahome.vn là cập nhật chính xác hoàn chỉnh .

- Cam kết và đồng ý không sử dụng dịch vụ của Innovahome.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, không tham gia phá hoại hệ thống vận hành của Innovahome.vn với mọi hình thức như: phát tán virus gây hại hệ thống vận hành, hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường, tạo ra những đơn đặt hàng và dịch vụ giả vv... Trong trường hợp vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, copy, truyền bá, cung cấp và tạo ra những chức năng của Innovahome.vn cho bên thứ ba.

- Không đựơc hành động gây mất đoàn kết, mất uy tín dưới mọi hình thức và phổ biến các thông tin không có lợi cho Innovahome.vn

- Đóng các loại phí khi có các dịch vụ và sản phẩm tham gia giao thương trên Innovahome.vn

TOP