Đăng nhập
( 0 ) ( 0 vnđ)
Hotline: 1800 - 599939
Điều kiện & điều khoản

a. Sàn giao dịch điện tử Innovahome.vn:

Bản quy chế này áp cho đối tác, thành viên tham gia và hợp tác giao thương dịch vụ và sản phẩm trên trang TMĐT Innovahome.vn. Nội dung trong bản qui chế này tuân thủ theo hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành.

 b. Thống nhất tên gọi:

- Trang TMĐT Innovahome được thống nhất gọi là Innovahome.vn

- Từ "đối tác" ở đây dùng cho doanh nghiệp, thương nhân có dịch vụ và sản phẩm tham gia, hợp tác với Innovahome.vn

- Từ "thành viên" dùng cho tổ chức, cá nhân, người truy cập đăng ký sử dụng và tham gia thực hiện các giao dịch. Thành viên khách hàng là người truy cập mua hàng (Customer member, gọi tắt là CM). Thành viên kinh doanh là tổ chức, cá nhân tham gia quảng cáo, bán hàng trên trang InnovaHome.vn( Business member, gọi tắt là BM).

- Từ "dịch vụ" dùng cho các hoạt động giao dịch quảng cáo, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, chiêu thị khuyến mãi, mua bán sản phẩm, hàng đấu giá, hàng mở hộp, đồng thời giúp quá trình giao dịch qua mạng thực hiện một cách trọn vẹn bằng việc tích hợp các tính năng trực tuyến. Các họạt dịch vụ có thể gia tăng trong quá trình hoạt động của Innovahome.vn

- Từ "sản phẩm" phải có hình ảnh màu sắc cụ thể, chức năng sử dụng, giá, chất lượng, nguồn gốc xuất xứ.

c. Các thành viên tham gia giao dịch tại Innovahome.vn:

- Là các tổ chức cá nhân có đầy đủ năng lực và hành vi dân sự, có hoạt động thương mại hợp pháp. Phải đăng ký kê khai các thông tin bắt bụộc theo yêu cầu và được Innovahome.vn chính thức công nhận trước khi sử dụng các dịch vụ trên Innovahome.vn.

- Thành viên tham gia vào Innovahome.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam. Cam kết thực hiện đúng nội quy trong quy chế của Innovahome.vn

d. Tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại sàn GD TMĐT Innovahome.vn:

Dựa trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên. Hàng hóa, sản phẩm dịch vụ tham gia giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử Innovahome.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

e. Hoạt động giao thương hàng hóa qua sàn GD TMĐT Innovahome.vn:

Các thành viên phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của các bên tham gia.

 f. Điều khoản áp dụng:

- Mọi tranh chấp phát sinh giữa Innovahome.vn và thành viên sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết.

- Quy chế của sàn giao dịch điện tử Innovahome.vn chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký quyết định ban hành kèm theo quy chế này. Sàn giao dịch điện tử Innovahome.vn có quyền và có thể thay đổi quy chế này bằng cách thông báo lên sàn giao dịch điện tử Innovahome.vn cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày quyết định về việc sửa đổi quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận quy chế sửa đổi này.

TOP