Đăng nhập
( 0 ) ( 0 vnđ)
Hotline: 1800 - 599939
Qui định bảo mật, an toàn

Innovahome.vn xây dựng cơ chế bảo đảm an toàn giao dịch như sau:

- Quản lý thông tin của đối tác và thành viên. Khi đăng ký tham gia trên sàn giao dịch thương mại điện tử Innovahome.vn, đối tác và thành viên phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin cụ thể bao gồm: thông tin về nhân thân đối với cá nhân, thông tin về tư cách pháp lý đối với đối tác thành viên là tổ chức, pháp nhân. Các thông tin này sẽ được Innovahome.vn đưa vào dữ liệu quản lý.

- Thường xuyên kiểm soát cập nhật thông tin từ đối tác và thành viên tham gia có dịch vụ và sản phẩm giao thương. Sẽ có đánh giá sơ bộ về uy tín, độ chính xác để nhanh chống có hướng sử lý phù hợp và kịp thời.

- Kiểm soát thông qua phản hồi của Thành viên mua, thành viên có quyền gửi khiếu nại về dịch vụ, sản phẩm đến Innovahome.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Innovahome.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh tùy theo mức độ, Innovahome.vn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

TOP