Đăng nhập
( 0 ) ( 0 vnđ)
Hotline: 1800 - 599939
Quyết định 1081/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
29/05/2012

Tóm tắt văn bản:

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 1081/QĐ-NHNN ngày 25/05/2012 đồng ý hạ các mức lãi suất cơ bản xuống 1% nữa; cùng với đó, trần lãi suất cho vay cũng được kéo về mức 11% kể từ ngày 28/05/2012.

Theo Quyết định này, lãi suất tái cấp vốn giảm xuống 12%/năm (thay cho mức 13% như quy định trước đây); lãi suất tái chiết khấu giảm tứ 11% xuống còn 10%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng cũng giảm từ 14% xuống chỉ còn 13%/năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/05/2012 và thay thế Quyết định số 693/QĐ-NHNN ngày 10/04/2012 của Thống đốc NHNN.

  Tìm tin cách đây : 
TOP